Werom nei it sykskerm!

Fryske ikonografy

Namme sykje
In het ikonografy zoekscherm kan alleen gezocht worden op de officiŽle naam van de opgenomen personen, voor vrouwen dus bv. de meisjesnaam.

Hier kunt u bij een aantal alternatieve namen (gehuwd namen, pseudoniemen etc.) de officiŽle naam opzoeken.

 

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
Alt. nammeOff. namme
O.B.Brolsma, Lieuwe
O.H.Oldenhof, Herman Joseph
O.H.S.Sytstra, Onno Harmens
O.N. to A.Nieuwenhuis, Oene
O.N. to D.Nieuwenhuis, Oene
O.S.Stellingwerf, Oebele
OARKBurg, Baukje Linses van der
OARK EN FRIEZEMABurg, Baukje Linses van der
ODD BOSikkema, Pyt Jan
Oegema van der Wal, TheoOegema, Theunis
OEKEHylkema, Bonne Sjoukes
OENEBult, Oene
OENERoorda, Reinder Sierks
OENE FAN 'T FEANBult, Oene
Okkinga, Fr.Kalma, Douwe
Okkinga, FrankKalma, Douwe
OLD MACDam, Frederik
Oldenhof, HarmOldenhof, Herman Joseph
OME DURKTwerda, Hindrik
OMKE BARTELEBrolsma, Lieuwe
OMKE DOUWETamminga, Douwe Annes
OMKE JANDijkstra, Johannes Klazes
OMKE RUERDTwerda, Hindrik
ONNOSytstra, Onno Harmens
ONNO ALCHERINGAHeite, Hendrik Reint
Oost, JantsjeVlas, Jantsje de
Oost-de Vlas, JantsjeVlas, Jantsje de
OOSTSTELLINGWERVERVondeling, Anne
OUD-DOKKUMERGosses, Godard
OUD-GRENAA'TGosses, Godard
OUTSIDERTamminga, Douwe Annes